Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2013

usmiechgajowego

April 15 2013

usmiechgajowego
5366 bc69 390
Reposted fromborn2die born2die viamidnightplum midnightplum
usmiechgajowego
3578 cc43 390
usmiechgajowego
Nie mam siły iść spać. 
Nie mam siły położyć się do łóżka i zasnąć.
Nie mam siły, bo wiem, że rano trzeba będzie wstać.
Reposted fromtutaj tutaj viacytaty cytaty
usmiechgajowego
8537 1ff4 390
1.
Reposted frommarzyciel marzyciel
usmiechgajowego
8165 cff7 390
Reposted from8la 8la viaSmerfMaruda SmerfMaruda
usmiechgajowego
7617 61f8
Reposted fromgrishjarta grishjarta viasmutnazupa smutnazupa
usmiechgajowego
Dziś mamy słońce. Wyniosłem maszynę do pisania na taras i siedzę w cieniu winogronowych liści. Wzburzone niebieskie morze. Jaszczurki wygrzewają się w słońcu na ścianie. Powoli zaczyna się wiosna.
— Lawrence Durrell w liście do Henry'ego Millera
Reposted frompiksele piksele viacytaty cytaty
usmiechgajowego
Chciałabym w końcu spokojnie przespać noc. Bez żadnego filozofowania, zamartwiania się. Naprawdę, chciałabym.
usmiechgajowego
Największa krzywda jaką możesz sobie zrobić: przywiązać się do kogoś.
usmiechgajowego
usmiechgajowego
usmiechgajowego
4150 9d95 390
math isn't that hard 
usmiechgajowego
usmiechgajowego
patrzysz na nią, niby anioł - a krzywdzi
— Bonson
usmiechgajowego
 Ja pierdolę, w bardzo dziwną stronę skręca świat.
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty
usmiechgajowego
8436 8a08 390
it's getting harder to hide pain
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viasmutnazupa smutnazupa
usmiechgajowego
8372 f33a
shitty daughter
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viasmutnazupa smutnazupa
usmiechgajowego
Suicide is stupid? You wanna know what is stupid? Hurting someone so much emotionally, that they think suicide is the only answer.
— Macklemore
Reposted fromyoungbllood youngbllood viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl